Fiosraigh daonáireamh stairiúil na hÉireann 1911

Bain úsáid as ár réamhamharc idirghníomhach chun aois, gnéas, gairmeacha reiligiúnacha, litearthacht, Gaeilge, áit bhreithe agus níos mó a fhiosrú síos go dtí leibhéal Bhaile Fearainn do dhaonra na hÉireann in 1911.

 • Cruthaigh tábla saincheaptha

  Déan d'anailís ilchineálach féin ar shonraí daonáiremh na hÉireann 1911.

 • Aimsigh táblaí foilsithe

  Táblaí caighdeánacha a mheaitseálann chomh dlúth agus is féidir iad siúd a foilsíodh in 1913, a chuirtear i láthair anois i bhformáid atá inléite ag meaisín.

Faisnéis tacaíochta

 1. Fiosraigh ár meiteashonraí

  Aimsigh meiteashonraí struchtúracha agus tagartha do dhaonraí agus d'athróga.

 2. Léigh ár modheolaíocht

  Cruthaíodh an tacar sonraí seo ó thuairisceáin dhigitithe daonáirimh a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Cartlainne Náisiúnta. Faigh tuilleadh eolais faoin dóigh ar cruthaíodh é.

 3. Faigh tuilleadh eolais faoin suíomh gréasáin seo

  Léigh ár bpóstáil bhlag a chuireann síos ar a bhfuil i gceist leis an suíomh seo agus cá as ar tháinig sé.